Het redigeren van aangeleverde (digitale) tekst zoals nieuwsbrieven, folders, aankondigingen, uitnodigingen, posters en dergelijke.