Mijn naam is Vanessa Bräutigam en ik ben geboren en getogen in Duitsland. Ik ben drietalig opgevoed, te weten Duits, Nederlands en Engels. Toen ik op mijn twaalfde naar Nederland verhuisde, had ik één groot probleem. Ik kon mezelf mondeling heel goed uitdrukken, maar schriftelijk niet. Ik had het grote geluk dat mijn leraar Nederlands mij aanbood om mij na schooltijd een stoomcursus “hoe schrijf ik goed Nederlands?” te geven. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Hij droeg mij onder andere ook op om een dagboek bij te houden. Zo leerde ik om mijn levensverhalen te noteren en werd schrijven, naast lezen en fotograferen, mijn grootste hobby. Mijn passie voor de Nederlandse taal, het correcte gebruik daarvan en mijn dienstverlenende instelling, heeft ertoe geleid dat ik directiesecretaresse ben geworden. Dit heb ik 22 jaar met heel veel plezier gedaan.

In 2014 besloot ik het roer om te gooien. Het werd tijd om mijn eigen bedrijf op te richten. Dat het iets met de Nederlandse taal te maken moest hebben was – gezien mijn achtergrond en liefde voor de taal – een feit. Maar wat ik precies wilde, wist ik nog niet. Tot ik op de site “taalvoutjes” stuitte. Ook al moest ik vreselijk lachen om al die ingezonden ‘vouten’, het verbaasde me dat veel bedrijven en zzp’ers zichzelf visueel goed promoten, maar er helaas – door vermoedelijk personeels- en/of tijdgebrek – aardig wat fouten in hun communicatie sluipen. 

‘Daar moet ik iets aan doen!’ dacht ik en zo is Juf Nes ontstaan. Ik vind het namelijk ontzettend jammer wanneer ik een goede website, (niet goed bijgehouden) social media pagina of andersoortig communicatiemiddel zie, welke vervolgens qua spelling, grammatica of stijl niet correct is. Jouw eventuele opdrachtgever kijkt toch naar het totaalplaatje en dat moet er verzorgd uitzien. 

Een eerste schriftelijke indruk is bepalend voor wie je bent en wat je doet. Die moet goed en foutloos zijn en daar wil ik graag voor zorgen!