Het op alle fronten corrigeren en redigeren van afstudeeropdrachten.