De samenwerking met het bestuur van de BIZ Winkeliersvereniging Dillenburgplein in Ridderkerk is een feit en ik ben er trots op dat ik tot het “Team Dillenburgplein” behoor.

Voor deze winkeliersvereniging zal ik de volgende werkzaamheden verrichten:

* secretariële ondersteuning
* reorganiseren/herstructureren van de interne en externe communicatie
* volledig verzorgen van de bestuurs- en ledenvergaderingen (voorbereiden, notuleren, uitwerken en verzenden)
* tekstueel bijhouden van de diverse social media
* en nog veel meer